FAQ

Pytania ogólne

Złożenie skargi i przekazanie prowadzenia sprawy dla uzyskania odszkodowania za odwołany lub opóźniony lotu jest bezpłatne. Portal Odszkodkowaniazalot.pl pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% od kwoty uzyskanego odszkodowania.
Do obowiązków Klienta należy jedynie przekazanie informacji i dokumentów odnoście lotu, który został odwołany lub był opóźniony. Natomiast portal Odszkodowaniazalot.pl zajmie się sporządzeniem odpowiednich dokumentów i formularzy, a następnie poprowadzeniem całego procesu uzyskania odszkodowania na drodze unijnej regulacji.
Nie, nie ma takiego wymogu. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot może uzyskać każdy pasażer w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE, w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE oraz w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE, jeżeli pasażer posiada potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz (z wyjątkiem przypadku odwołania lotu) stawił się na odprawę pasażerów.
Zgłoszenie się do jednej firmy i udzielenie jej pełnomocnictwa, uniemożliwia niestety skierowanie sprawy do innej firmy.
Zasadniczo skarga w sprawie odwołanego lub opóźnionego lotu powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
Odszkodowanie jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo (za pisemną zgodą pasażera) w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.
Nie, odszkodowanie należy się w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE, w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE oraz w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE.
Rozporządzenie unijne nie ogranicza możliwości uzyskania odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot do lotów prywatnych, wobec czego odszkodowanie należy się także w przypadku lotów firmowych/służbowych, z zastrzeżeniem posiadania przez pasażera potwierdzonej rezerwacji na dany lot oraz, z wyjątkiem przypadku odwołania lotu, stawienia się przez pasażera na odprawę pasażerów.
Tak, unijna regulacja obejmuje także czarterowe loty w obrębie UE obsługiwane przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE, loty z kraju spoza UE do UE obsługiwane przez linie lotnicze z UE oraz loty z UE do kraju spoza UE obsługiwane przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE.
Dla dochodzenia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot bez znaczenia jest czy lot był obsługiwany przez tanie linie lotnicze, jeżeli są to linie lotnicze zarejestrowane w UE.
Odszkodowanie należy się w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE, w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE oraz w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE.
Okres przedawnienia jest zależny od regulacji prawa, która znajdzie zastosowanie dla konkretnego przewoźnika. Jednak skargę najlepiej złożyć w możliwie najszybszym terminie przed upływem 30 dni od lotu, który został odwołany lub był opóźniony.
Tak, jednak niezbędnym jest, aby tej osobie zostało udzielone pełnomocnictwo od pasażera. Niektóre linie lotnicze wymagają jednak szczególnej formy takiego pełnomocnictwa.

Odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot należny się w przypadku zmiany pierwotnego rozkładu lotów i przeniesienia pasażera na inny planowy lot, a także gdy samolot wystartował, ale był zmuszony do powrotu do portu odlotu i pasażer został przeniesiony na inny lot oraz gdy pasażer przylatuje do portu lotniczego, który nie odpowiada portowi lotniczemu wskazanemu na bilecie jako miejsce docelowe.
Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli pasażer został poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub został poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu, lub został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu. Odszkodowanie nie przysługuje także, jeżeli przewoźnik udowodni, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.
Klient jest zobowiązany podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu, oraz przekazać wyczerpujące informacje i dokumenty odnoście lotu, który został odwołany lub był opóźniony, w tym: dane linii lotniczych, nr lotu, nr biletu, nr rezerwacji, porty lotnicze odlotu i przylotu (ewentualnie porty tranzytowe), data odlotu, planowane i faktyczne godziny odlotu i przylotu, port lotniczy (porty lotnicze), gdzie incydent miał miejsce, a także imiona i nazwiska pasażerów, których obejmuje skarga (także kopie paszportów lub dowodów osobistych). Ponadto, należy podać informację, czy pasażer posiada potwierdzoną rezerwację lotu, czy stawił się o czasie na odprawę  i przy wejściu do samolotu oraz czy otrzymał od przewoźnika lotniczego informację o prawach pasażera, a także czy otrzymał informację o odwołaniu lotu, w jakim terminie i czy podano powód odwołania lotu, czy zaproponowano inne połączenie, jaka pomoc została udzielona przez przewoźnika i czy wypłacono jakiekolwiek odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu.
Tak, długość odwołanego lotu ma wpływ na wysokość odszkodowania, wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotów mieszących się w podanych niżej przedziałach.
Należne za odwołany lot odszkodowanie wynosi:
a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej.

Jeżeli pasażerowi zaoferowano zmianę planu podróży do jego miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu
a) o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów; lub
b) o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów; lub
c) o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej, obsługujący przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie przewidziane o 50 %.

Opóźniony lot

Jeżeli lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu i pasażer dotarł do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem, ma prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.
Odszkodowanie nie należy się, jeżeli pasażer spóźnił się na połączenie z powodu znacznych opóźnień przy kontroli bezpieczeństwa lub jeśli nie przestrzegał czasu wejścia na pokład w porcie lotniczym przesiadki.
Klient jest zobowiązany podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu, oraz przekazać wyczerpujące informacje i dokumenty odnoście lotu, który został odwołany lub był opóźniony, w tym: dane linii lotniczych, nr lotu, nr biletu, nr rezerwacji, porty lotnicze odlotu i przylotu (ewentualnie porty tranzytowe), data odlotu, planowane i faktyczne godziny odlotu i przylotu, port lotniczy (porty lotnicze), gdzie incydent miał miejsce, a także imiona i nazwiska pasażerów, których obejmuje skarga (także kopie paszportów lub dowodów osobistych). Ponadto, należy podać odległość przelotu, czas opóźnienia oraz informację, czy pasażer posiada potwierdzoną rezerwację lotu, czy stawił się o czasie na odprawę  i przy wejściu do samolotu oraz czy otrzymał od przewoźnika lotniczego informację o prawach pasażera, a także jaka pomoc została udzielona przez przewoźnika i czy wypłacono jakiekolwiek odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu.
Należne za opóźniony lot odszkodowanie wynosi:
a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów, przy opóźnieniu trzech lub więcej godzin;
b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów, przy opóźnieniu trzech lub więcej godzin;
c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej, przy opóźnieniu czterech lub więcej godzin.


Jeżeli linie lotnicze zaproponują pasażerowi zmianę planu podróży i do miejsca docelowego dotrze z opóźnieniem dwu, trzy lub czterogodzinnym, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o 50%.

Uzyskaj odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

O nas

Świadczymy bezpłatną i pełną pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania od linii lotniczych z uwagi na odwołany czy opóźniony lot.


Regulamin | Polityka prywatności

Kontakt

Pure Media Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 49/14
50-202 Wrocław

+48 793 33 66 99