Opóźniony lot

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Twój samolot się spóźnił? Możesz otrzymać odszkodowanie. Złóż wniosek na OdszkodowaniaZaLot.pl i sprawdź, jaka należy Ci się rekompensata.

Oczywistym jest, że opóźniony lot może się wiązać dla pasażerów z różnorakimi problemami, także finansowymi. Wzgląd na tego typu niedogodności stał się między innymi powodem dla przyjęcia Rozporządzenia 261, które daje pasażerom linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej prawo ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot.


Opóźniony lot - wniosek i formalności

Warto jednak pamiętać, że roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot (tak samo jak roszczenie o odszkodowanie za odwołany lot i odmowę przyjęcia na pokład) ulega przedawnieniu. Przy czym okres przedawnienia jest zależny od regulacji prawa, która znajdzie zastosowanie dla konkretnego przewoźnika. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 111/16, przewidziane w Rozporządzeniu 261 roszczenie przedawnia się w terminie rocznym. Jednak skargę najlepiej złożyć w możliwie najszybszym terminie przed upływem 30 dni od lotu, który został odwołany lub był opóźniony.

Pasażerowie linii lotniczych zarejestrowanych w UE mogą dochodzić odszkodowania w maksymalnej kwocie 600 euro za pasażera w razie opóźnionego lub odwołanego lotu, spóźniania się z tego względu na lot pośredni objęty tą samą rezerwacją czy odmowy przyjęcia na pokład samolotu ze względu na więcej sprzedanych biletów niż miejsc w samolocie. Wysokość odszkodowania zależy od ilości godzin opóźnienia oraz od dystansu, na jakim podróż się odbywała.


Wniosek o rekompensatę za opóźniony lot

Wnioskując o odszkodowanie z tytułu opóźnionego lotu należy pamiętać, że: 

 1. odszkodowanie należy się w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE, w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE oraz w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE,

 2. w przypadku lotów z państw spoza UE do państwa członkowskiego UE, linia lotnicza, którą pasażer podróżował powinna być zarejestrowana w UE,

 3. odszkodowanie dotyczy tych pasażerów, którzy posiadają potwierdzoną rezerwację na lot i stawili się w odpowiednim czasie na odprawę pasażerów,

 4. opóźnienie powinno wynieść co najmniej 3 godziny, niezależnie od odległości,

 5. zgodnie z polską regulacją o odszkodowanie można wystąpić jedynie w terminie 1 roku.

 

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Kwota rekompensaty uzależniona jest od kilku warunków, jakie muszą być spełnione w przypadku opóźnionego lotu. Wygląda to następująco:

 1. Kwota 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów, przy opóźnieniu trzech lub więcej godzin,

 2. Kwota 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów, przy opóźnieniu trzech lub więcej godzin,

 3. Kwota 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej, przy opóźnieniu czterech lub więcej godzin.

Jeżeli linie lotnicze zaproponują pasażerowi zmianę planu podróży i do miejsca docelowego dotrze z opóźnieniem dwu, trzy lub czterogodzinnym, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o 50%.

Odszkodowanie nie należy się, jeżeli pasażer spóźnił się na połączenie z powodu znacznych opóźnień przy kontroli bezpieczeństwa lub jeśli nie przestrzegał czasu wejścia na pokład w porcie lotniczym przesiadki, a także jeżeli opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Warto także wiedzieć, że jeśli opóźnienie przekroczy 5 godzin, można zrezygnować z umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletu, a także zapewnienia jak lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeśli pasażerowie mieli zarezerwowane połączenia międzylotnicze, mogą zażądać zwrotu kosztów za część podróży, która się nie odbyła, i otrzymać lot powrotny lub środek transportu do pierwotnego miejsca wylotu.

 

Dodatkowe świadczenia dla pasażerów

Oprócz wypłaty odszkodowania linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom także bezpłatną pomoc w zakresie:

 1. posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,

 2. zakwaterowania w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera,

 3. transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym),

 4. dwóch rozmowy telefoniczne, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.

W celu obliczenia czasu opóźnienia bierze się pod uwagę moment, gdy pasażer po odbytym locie może opuścić samolot czy gdy drzwi tego samolotu zostaną otwarte po wylądowaniu. Natomiast, aby ustalić odległość lotu również niezbędną dla określenia wysokości należnego odszkodowania należy określić odległość między lotniskiem odlotu i lotniskiem przylotu mierzoną metodą trasy po ortodromie.

Jeśli Twój lot został opóźniony i chcesz złożyć wniosek o otrzymanie rekompensaty od linii lotniczej, a także mieć zapewnioną pomoc we wszystkich etapach jego prowadzenia, możesz bezpłatnie skorzystać z pomocy naszej firmy. W tym celu skontaktuj się z nami i opisz nam całą sytuację z opóźnionym lotem, który się Tobie przydał..

Podziel się:

Uzyskaj odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

O nas

Świadczymy bezpłatną i pełną pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania od linii lotniczych z uwagi na odwołany czy opóźniony lot.


Regulamin | Polityka prywatności

Kontakt

Pure Media Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 49/14
50-202 Wrocław

+48 793 33 66 99